Gynekologická fyzioterapie nejen pro ženy s Bechtěrevovou nemocí

V největší porodnici v České republice, Gynekologicko-porodnické klinice ve FN v Brně, vznikla nová specializovaná ambulance fyzioterapie, která ženám nabídne multioborovou péči. A tak mohou nejen revmatičky využít komplexní ošetření v těhotenství i po porodu. Jak vám může gynekologická fyzioterapie pomoci? Vyzpovídala jsem vedoucí fyzioterapeutku Mariku Bajerovou.

Mgr. Marika Bajerová

Fyzioterapeutka specializující se na problematiku v gynekologii a porodnictví. Pracuje jako vedoucí fyzioterapeutka Ambulance specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví při Gynekologicko-porodnické klinice ve FN v Brně a ve své soukromé ambulanci v Příboře. Přednáší fyzioterapeutům, lékařům a porodním asistentkám na univerzitách, kongresech, kurzech a seminářích. Je vydavatelkou a šéfredaktorkou časopisu Umění fyzioterapie.

Jak bude specializovaná ambulance fyzioterapie vypadat? 

V Ambulanci specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví najdete tým edukovaných a zkušených fyzioterapeutek, které spolupracují s lékaři a porodními asistentkami Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Brně. Poskytujeme ženám odbornou péči v těhotenství, šestinedělí a po porodu. A řešíme také široké spektrum gynekologických onemocnění.  

S čím ženám primárně pomáháte?

Jsme zaměření především na bolestivé stavy, kdy je potřeba multioborové péče. Pro snížení bolesti a podporu pohybové funkce je fyzioterapie klíčová. A na rovinu si řekněme, že takto odborná a komplexní péče ve spolupráci s gynekology, porodníky a ostatními odborníky (např. psychology) v naší republice tristně chybí. Proto se moc radujeme, že v naší porodnici vzniká něco tak unikátního a hlavně potřebného. 

Já se raduju s Vámi. Kéž by taková péče byla nabízena všude. Pro koho bude ambulance tedy určena? 

Specializujeme se na ženy s revmatickými diagnózami, jako je třeba váš případ s Bechtěrevovou nemocí – v tomto případě je fyzioterapie nutností a velkou pomocí. Dále se zaměřujeme na závažné neurologické stavy jako jsou komplikované výhřezy meziobratlových plotének či roztroušenou sklerózu. Spektrum diagnóz v těhotenství je opravdu široké – pro ženy s nebo po operacích endometriózy, těhotné po těžkých traumatech (zlomeniny obratlů či pánve), s ortopedickými diagnózami, po operaci páteře a tak dále. 

Speciální péči zde získají také těhotné po předchozích závažných poraněních hráze či po předchozích porodech císařským řezem pro nepostupující porod. Tato služba je velmi žádaná a konečně vzniká centrum gynekologické fyzioterapie, kde se klientky dočkají kvalitního vyšetření i terapie. Ambulance bude dále navázána na poradnu pro léčbu endometriózy, pro ženy s chronickými pánevními bolestmi nebo s onkogynekologickými nemocemi. Velkou skupinu zastupují také ženy s urologickými potížemi a ženy po porodu. 

S čím můžete pomoct konkrétně bechtěrevičkám?

Zprvu musím říct, že přeji každé ženě s touto nemocí, aby jí byla kvalitní fyzioterapie dopřána. Bechtěrevova choroba jde všemi silami proti přirozeným změnám v pánvi – k těmto změnám dochází, aby porod mohl spontánně proběhnout. My tedy ženám pomáháme, abychom tyto funkce v pánvi podporovali a upravovali. Snižujeme napětí ve svalech, fasciích a vazech pánve a kyčlí, podporujeme dýchání, pracujeme s bolestí, pomáháme aktivovat břicho pro vytvoření opory, uvolňujeme hrudník pro vytvoření dostatečného prostoru pro dítě, připravujeme pánevní dno k porodu. Je toho opravdu hodně. Naší snahou je zkvalitnit podmínky těla rodičky, aby těhotenství prožila co nejlépe a optimálně přirozeně porodila.

Na co všechno je důležité se u těhotných žen a maminek soustředit? 

U každé ženy a diagnózy bude postup trochu jiný. Nicméně je vždy potřeba u klientek umět posoudit jak strukturální nález (např. stav po zlomenině kostrče), tak zhodnotit funkční nález měkkých tkání (např. mobilitu kostrče, napětí ve svalech, vazech a fasciích pánevního dna a případné blokády v pánvi a páteři). Také je potřeba vše vyhodnotit ve vztahu k ostatním funkcím těla ženy. Patří tam zhodnocení nastavení celého těla – jak těhotná stojí, jak se pohybuje, jak dýchá, jaké má svaly břicha a tak dále. Obecně řečeno je potřeba zhodnotit, jak je její tělo připraveno k porodu.

Kde vznikl nápad otevřít takto specializovanou ambulanci? 

Málokdo ví, že rehabilitace v gynekologii má na Obilním trhu v Brně (kde ambulance sídlí) dlouholetou tradici. Působila zde první žačka Ludmily Mojžíšové, paní Hanka Volejníková. Díky ní zde vznikl první výzkum ohledně rehabilitace v těhotenství, který dělala společně s ústavním internistou. S panem primářem Lukášem Hrubanem jsme se před rokem seznámili díky jedné multicentrické studii, do které jsem coby fyzioterapeutka byla přizvána. Měl se tak možnost seznámit s možnostmi gynekologické fyzioterapie. Funkční myšlení fyzioterapeuta je pro medicínu a výzkumy v ní důležitým doplněním. Lékaři pochopili, jak moc je v gynekologii a porodnictví fyzioterapie potřeba, a tak tým GPK FN Brno díky ochotě a podpoře vedení Rehabilitačního oddělení FN Brno a vedoucího fyzioterapeuta dr. Filipa Dosbaby umožnil založení a otevření této specializované ambulance. Rozsah péče se bude inovovat a rozšiřovat i na lůžkových odděleních.

Pokud by se do specializované ambulance chtěla žena objednat, kam se má obrátit? 

Ženu musí nejdříve vyšetřit gynekolog, který indikuje tuto specializovanou fyzioterapii. Klientky, které nejsou v péči lékařů zdejší kliniky mohou přijít se žádankou od svého lékaře. Objednávání probíhá na tel: 532 238 295 v časech od 10:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00. Ambulance sídlí v porodnici na Obilním trhu. 

Prozraďte mi ještě něco o Vás. Jak dlouho se fyzioterapii věnujete? 

Své první pracovní zkušenosti jsem nabírala po bakalářských státnicích v roce 2005 a dále jsem pokračovala v magisterském studiu. Coby magistra fyzioterapie jsem v oboru od roku 2007, tedy 16 let. Specializuji se a pracuji se ženami v různých životních etapách. Ve své ambulanci gynekologické fyzioterapie se tedy zaměřuji nejen na těhotné. Přichází ke mně i ženy s rozličnými potížemi vycházejícími z jejich gynekologického onemocnění (např. endometrióza), ženy po porodu, ženy po operacích, ty, které si přejí otěhotnět…je jich mnoho.

Co máte na své práci nejraději? 

Úplně vše. Vážím si každého příběhu, kterého se můžu díky práci se ženou dotknout a na kterém se mohu podílet, aby ženě bylo lépe. Být přítomná pozitivních změn, ke kterým dochází, je nesmírně naplňující a člověka odmění štěstím. 

A ještě mi řekněte, jak jste se dozvěděla o knize Život s Béďou? 

Sleduji práci našich gynekologů a porodníků a díky prof. Pařízkovi jsem zjistila, že tato kniha existuje a zajásala jsem! Podporuji každou takovou iniciativu, která šíří povědomí o nemoci a možnostech terapie. Nadšeně jsem o knize referovala panu docentovi Hrubanovi, který se s pokorou jeho vlastní zmínil, že krátkým postřehem do knihy také přispěl. 😊

Více informací o porodnici, fyzioterapii i ambulanci:

https://www.fnbrno.cz

https://www.instagram.com/gynekologicka_fyzioterapie/