#2 Invalidní důchod: Jak zažádat? Co všechno potřebujete?

Co všechno potřebujete k podání žádosti o invalidní důchod? Musíte osobně na pobočku, nebo stačí online forma? V dnešním článku si vše povíme. A jako bonus pro vás mám vaše reálné zkušenosti, které jste mi popsali do anonymních dotazníků.

Pokud máte Bechtěrevovu chorobu a plánujete žádat o invalidní důchod, doporučuju si přečíst i první díl #1 Invalidní důchod: Co to je? Kdy mám nárok?, kde jsem vám vypsala konkrétní vyhlášky i definice. V článku se dozvíte, podle čeho vám invalidní důchod schválí, jak se vypočítávají procenta pracovní neschopnosti i kdo o schválení rozhoduje. 

Co všechno potřebuju k podání invalidního důchodu 

Připravte se. Bude zapotřebí papírování. Určitě si na to udělejte čas a v klidu si doma vše připravte. Klidně si udělejte složku nebo šanon, budete totiž potřebovat:

  • Doklady o době studia (učení), a to i v případě, že jste školu nedodělali: výuční list, maturitní vysvědčení nebo třeba diplom. 
  • Potvrzení školy o délce studia. Není důležité vaše nejvyšší dosažené vzdělání, ale délka studia, proto doložte papíry, ze kterých je tento údaj zřejmý. 
  • Muži dokládají doklady o vojenské službě: vojenskou knížku nebo potvrzení Správního archivu Armády České republiky. 
  • Ženy prokazují výchovu či péči o děti: rodné listy dětí, výpis z matriky nebo jiné doklady o době a rozsahu péče.
  • Doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách např. doba, kdy jste byli na úřadě práce nebo jste o někoho pečovali. Jedná se o údaje, které nejsou v informativním osobním listu důchodového pojištění
  • Pokud jste pobírali nebo pobíráte peníze za ztrátu na výdělku po skončení neschopenky za pracovní úraz (nemoc z povolání), předložte i potvrzení zaměstnavatele o výši placených náhrad.  
  • Aby vám důchod mohl chodit na účet, je potřeba si dojít do banky s Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu anebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice. Tuto vyplněnou a potvrzenou žádost musíte také doložit k žádosti
  • Samozřejmě při podávání žádosti musíte mít s sebou platný doklad totožnosti tzn. občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu.

Jestli se vám těch papírů zdá hodně, tak se ještě posaďte. Není to všechno. Z vlastní zkušenosti doporučuju mít pohromadě všechny zdravotní zprávy, cédéčka z rentgenu či magnetický rezonance, výpisy na rehabilitace atd. Bude se vám to totiž hodit ve chvíli, jako je tahle. Proč?

„Na základě podání žádosti o důchod začíná proces posuzování invalidity. Během něj ošetřující lékař pro potřeby OSSZ zpracovává a vydává podklady o zdravotním stavu občana. Sám žadatel je povinen OSSZ předložit lékařské zprávy a nálezy, které má a považuje je za významné. Kromě toho je důležitým podkladem pro vypracování posudku vyplněný tzv. profesní dotazník obsahující informace o kvalifikaci občana a o době a druhu vykonávaných zaměstnání/výdělečných činností. Žadateli jej k vyplnění zašle OSSZ. Posouzení, zda je žadatel invalidní a o jaký stupeň invalidity se jedná, provádí pouze posudkový lékař na OSSZ. Vzhledem k tomu, že OSSZ během ní vyhodnocuje veškeré vyžádané a dodané zdravotní zprávy a podklady z předchozích vyšetření žadatelů, jejich osobní účast není zpravidla nutná a posouzení může proběhnout i v jejich nepřítomnosti. O nezbytnosti posouzení zdravotního stavu v přítomnosti rozhoduje posudkový lékař na základě zhodnocení dostupné dokumentace.“

Když tedy budete v papírování ohledně žádosti o invalidní důchod, připravte si i veškerou zdravotní dokumentaci. Z vašich zkušeností vím, že někdo jim vše předložil hned a u někoho si všechny zprávy žádali od ošetřujícího lékaře. Takže je určitě dobré, aby měl váš lékař všechny aktuální zprávy. Pokud u sebe nějaké zprávy vy nemáte a chcete je mít, zavolejte si k lékaři, určitě vám vyhoví. Tohle je podle mě opravdu důležité, protože málokoho si posudkoví lékaři zvou osobně na posouzení. Takže je potřeba si uvědomit, že jediné, co o vás takový lékař ví, jsou zprávy, které mu dáte k dispozici. 

Co si myslím, že vám může ke schválení ID pomoci je lékařská zpráva od vašeho ošetřující lékaře, který aktuálně ví o vašem stavu a napíše vám do zprávy, proč si myslí, že byste měli dostat invalidní důchod.  Když to napíšu úplně laicky, pokud budete mít ve zprávě napsáno, že nemáte žádné problémy, nechodíte na prohlídky, nevyužíváte rehabilitace atd., nemůžete čekat, že vám něco schválí. Posudkovému lékaři na OSSZ musí být jasné, jak moc vás nemoc ovlivňuje v životě i v práci. Může se stát, že vám pak ještě přijde dopis, kde vás požádají o doplňující vyšetření, které musíte absolvovat. 

Také byste měli mít vyplněný pracovní dotazník. V textu na webu ČSSZ se dočtete, že vám ho pošlou, ale kdo je připraven, není překvapen, znáte to. Můžete se na něj podívat, vyplnit ho online a podat písemně nebo elektronicky datovkou. Profesní dotazník najdete zde

Jak podám žádost o invalidní důchod 

Tak. Máte všechny papíry pohromadě a můžete podat žádost o invalidní důchod. Kde? Jak? Žádost si musíte jít vyřídit vy osobně, případně někomu udělíte plnou moc, pokud se ze zdravotního důvodu nemůžete dostavit (plná moc nemusí být úředně ověřená). Dostavíte se dle svého trvalého bydliště na pobočku OSSZ (v Praze to jde na kterémkoli územním pracovišti PSSZ, v Brně na MSSZ). Pokud nevíte, kde pracoviště hledat, na webu České správy sociálního zabezpečení máte mapu

Od prosince 2023 lze podat žádost o důchod i online!

Vyřízení žádosti o invalidní důchod.

Jestli máte guláš v tom, co je ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ dávám malé vysvětlení:

„Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsou územní organizační jednotky ČSSZ, které se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti. Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) je územní organizační jednotka ČSSZ, která vykonává působnost OSSZ a další svěřené úkoly na území hlavního města Prahy.“ MSSZ je Městská správa sociálního zabezpečení pro Brno.

Žádost o invalidní důchod tedy sepíšete na pobočce se zaměstnancem oddělení důchodového pojištění. Podání je možné v kterýkoli úřední den. Můžete se předem objednat online, kde si vyberete termín i čas. 

Jak dlouho bude schválení trvat?

Jakmile vás posudkový lékař zhodnotí, přijde vám posudek – nejdéle do týdne od vypracování. Posudek je jedním z podkladů o nároku na invalidní důchod tzn. že to ještě nic neznamená. Tento posudek se posílá společně se žádostí na ústředí ČSSZ, kde se teprve rozhodne. Nicméně zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dní. 

ID vám schválili 

Pokud vám invalidní důchod přiznají, přijde vám písemné rozhodnutí, kde se dozvíte, od jakého data vám byl ID schválen a v jaké výši. K rozhodnutí dostanete i tzv. osobní list důchodového pojištění s přehledem dob pojištění a výdělků, které byly pro důchod započítány.

ID vám neschválili

Pokud vám invalidní důchod neschválili, přijde vám písemné rozhodnutí o zamítnutí. V dokumentu budou vypsané specifikované důvody.  

ID vám neschválili a chcete se odvolat

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o ID, můžete se samozřejmě odvolat. Své písemné námitky musíte ale poslat do 30 dnů od doručení zamítnutí. Z vašeho odvolání musí být jasné, s čím nesouhlasíte, v čem vidíte nezákonnost a čeho se domáháte. Můžete také požádat o přezkoumání vašeho zdravotního stavu – v tom případě je dobré doložit aktuální lékařské zprávy. Odvolání můžete buď podat osobně nebo e-mailovou zprávou či datovkou – musí být ale podepsána elektronickým podpisem. Detailnější informace na webu ČSSZ

Podání odvolání k invalidnímu důchodu.

Nebojte se ozvat a požádat o přezkoumání. Z několika vašich příběhů vím, že se vám na několikátý pokus opravdu zadařilo. 

Časté otázky a odpovědi: 

Invalidní důchod mám už na furt? 

To vše záleží na rozhodnutí posudkového lékaře. Někdo dostane ID na pár let, někdo do konce života. Nicméně po uplynutí stanové doby se přehodnotí váš zdravotní stav a může dojít k zvýšení či snížení invalidity. Anebo OSSZ usoudí, že už na invalidní důchod nárok nemáte.

Můžu pracovat s invalidním důchodem?

Ano. Jak se můžete dočíst na webu České správy sociálního zabezpečení: „Příjemci invalidních důchodů (všech tří stupňů) mohou využít svůj zbývající pracovní potenciál a podle svých možností pracovat. V možnostech výdělečné činnosti jsou omezeni pouze svým nepříznivým zdravotním stavem, to znamená, že výdělečnou činností automaticky nezanikne nárok na důchod ani na výplatu důchodu.“

Jaký den v měsíci mi bude invalidní důchod chodit?

Vše máte vypsané v rozhodnutí o schválení ID. Měli byste tam mít přesný datum, kdy se důchod bude vyplácet na váš účet.

Vaše zkušenosti s invalidním důchodem  

Ráda bych s vámi sdílela vaše zkušenosti, které jste mi vypisovali do anonymních dotazníků. Vše jsem pro vás udělala přehledně do grafů. 

V dotazníku MÁM invalidní důchod odpovídalo 15 lidí. Často se k Bechtěrevově nemoci vyskytovaly i přidružené diagnózy jako např. astma, artróza, ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, cukrovka anebo šlo o vyměněný kyčelní kloub, operace krční páteře atd. Co se týče stupňů Bechtěrevovy nemoci mezi odpovídajícími byly všechny (1. až 5. stupeň). 

Graf na téma žádosti o invalidní důchod.

Graf, kdy lidem s žádostí o invalidní důchod pomohl lékař.

Po jak dlouhé době žádají pacienti o invalidní důchod?

Stupně invalidního důchodu.

Schválení invalidního důchodu u Bechtěrevovy nemoci.

Také jsem se odpovídajících ptala, zda by chtěli něco vzkázat či poradit:

„ID poloviční jsem měla od roku 1997 do roku 2011, poté mi byl odebrán. Od roku 2011 jsem žádala celkem 3x a vloni mi byl konečně přiznán alespoň 1. stupeň ID.“ 

„Milé překvapila doktorka u komise, která mi řekla, že jsem invalidní důchod měla mít už dávno.“ 

„Záleží na slovíčkaření. Je důležité, aby revmatolog použil slovní obraty, které u posudkového lékaře fungují.“ 

„Když jsem poprvé žádala o invalidní důchod, lékař, který můj případ posuzoval řekl, že ani neví, co je to za nemoc a musel si vyhledat informace o Bechtěrevově nemoci. Nakonec mi řekl, že vypadám zdravě. To mě zarazilo, po delší době jsem si už na větu, vždyť vypadáš zdravě zvykla. Setkávám se s ní často. Těmto lidem bych chtěla jen vzkázat. Neznamená že i když jsme mladí nebo nechodíme o holích, že nejsme nemocní. Přála bych jim aspoň jednu noc v mé kůži a věřím že by změnili názor.“

Vytvořila jsem také dotazník NEMÁM invalidní důchod, kde odpovídalo 18 lidí. Vyskytovaly se zde také všechny stupně Bechtěrevovy nemoci, časté byly i přidružené diagnózy. 

Žádost o invalidní důchod u Bechtěrevovy nemoci.

10 lidí nežádalo vůbec. 8 lidí žádalo a jejich žádost byla zamítnuta. 

Ptala jsem se, co jim přišlo za vyjádření: 

„Určili mi pouze 20procentní znevýhodnění při 3. stupni Bechtěreva.“

„Málo procent.“

„Málo postižených míst.“

„Že si mohu najít lehčí práci a jsem mladá.“

„Prý nemám tak velké omezení a mám slušnou pohyblivost.“ 

„Snížená pracovní schopnost jen o 20 %.“ 

„Jsem mladá, takže mě nemůže nic bolet.“ 

„Pouze 20 procent snížená pracovní schopnost.“ 

Bohužel pak už na otázky neodpovídali všichni zúčastnění, takže vám přesná čísla nedám, ale někteří se hodlají odvolat a zažádají o ID znovu. Někdo nebude žádat vůbec. I v tomto dotazníku jsem se ptala, co by chtěli vzkázat čtenářům:

„Záleží na posudkovém lékaři.“ 

„Můj lékař zalistoval prstem ve dvaceti papírech a vytáhl dva. Natož řekl, že to stačí. Takže příště se nebát a říct mu, ať to pořádně prostuduje.“ 

„Původně mi revmatolog tvrdil, že mám nárok na ID. Než jsem se rozhoupala uběhl rok a půl od určení diagnózy. V době covidové se mi ataky zhoršily. Tak jsem zažádala. Ale vyjádření záporné. Posudková doktorka vyloženě hledala ve zprávě, proč to nedat. Např. bylo ve zprávě, ramena bez omezeni pohybu. Tak vzala to Bez omezeni pohybu a dala to do posudku k celému tělu. Přitom na další zprávě od ortopeda např. bylo, že mám artrózu kyčle 2.-3. stupeň, omezená hybnost atd. Takže zprávy ať máte bez těch dobrých věcí. Lékař ať píše pouze co je špatně. Až budu příště žádat, dám si pozor.“

A také jsem se ptala, proč někdo o invalidním důchodu vůbec neuvažuje

„Naštěstí ho nepotřebuji ze zdravotních důvodů, kdyby ano asi bych o něj požádala.“ 

„Doposud jsem to vnímala tak, že to je jen pro opravdu nemocné starší lidi a že to vlastně nepotřebuji, protože mám nemanuální práci, kde můžu sedět i stát. A bolest utiší antirevmatika.“

„Žádala jsem jednou, beru to tak jak to je. Snažím se cvičit a žít pozitivně a pracovat. Čím víc nad nemocí přemýšlím, tím mi je hůř.“ 

 Když mi diagnozu určili, bylo to cca tak po 15 letech, co ji mám. Takže jsem byla na bolesti různě zvyklá. Občas to bylo lepší, občas horší. A rozhodně jsem nechtěla být INVALIDA. Až když mě začala docela solidně zlobit kyčel..po covidu, tak jsem si v práci snížila úvazek a řekla jsem si, stejně jako všichni, že to finančně dokompenzuji z ID. Nu, nestalo se.“

Zdroje:

https://www.cssz.cz/documents/20143/99584/2022_kdy_a_jak_zadat_o_invalidni_duchod.pdf/02f947cb-a528-ff49-04c3-b26aab2f0cfe

https://www.cssz.cz/kontakty

https://www.cssz.cz/invalidni-duchod

zdroj fotografie: www.cssz.cz